Doel- en procesgericht werken

Evaluatiekaartjes

Lees de blog over evaluatiekaartjes om te zien hoe je dit in de klas gebruikt.

Exit tickets – 68 stuks

Lees de blog over Exit tickets om te zien hoe je dit in de klas gebruikt.

 

Cactuspotjes – doelenkaarten

Mijn doel deze periode is…

SMART doelen formuleren

TASC model

Gebruik het TASC model om leerlingen meer inzicht te geven in het leerproces en stapsgewijs te sturen in het onderzoek/werkstuk. Wil je meer weten? Lees dan zeker deze blog.

%d bloggers liken dit: